бул. Александър Малинов 51, София
+359 886 76 46 70
+359 2 955 56 86

Знаете ли, че ...

България е на второ място в света по разпространение на Ransomware (от англ. ransom – откуп и software – софтуер): зловреден код, чрез който хакерите заключват компютъра и искат откуп от собственика за възстановяването на достъпа до данните.

42,000

IP адреса в България са били жертва на кибератаки за една седмица през 2016

6,000

е средният брой уникални IP адреси, пострадали от кибер престъпения у нас през декември 2016

65%

от кибер атаките са засегнали малки и средни фирми, поради по-малките бюджети и липсата на професионална защита

7 мин

Компаниите се сблъскват с атаки от опасен софтуер на всеки 7 минути.

Вашият бизнес защитен ли е?

Ние пазим вашия бизнес

Мобилни служители… Облачни приложения… Как да знам, че служебната информация е защитена?
Вградена, автоматизирана защита на служебните данни.
Как да се подсигуря, че всичко винаги е архивирано и защитено, без да харча много пари за инфраструктура?
Лесен за достъп и защитен пълен архив на информацията.
Колко време би ми отнело да подновя работа в случай на пробив, кражба, наводнение, пожар?
Възстановяване на работата за минути в случай на непредвидено събитие.
Как мога да съм винаги сигурен, че всичко което ползваме е легално и отговаря на регулациите на ЕС?
Намаляване на рисковете от легални проблеми и глоби.

Защитете данните навсякъде

Пазете вашата бизнес
информация от
неоторизиран достъп
и хакерски атаки

Пазете информацията
на вашите клиенти

Защитете приложенията,
данните и мрежата ви

Осигурете работа
без прекъсване

Защитете се от неочаквани
прекъсвания, загуба на данни
и кибер атаки

Развивайте се чрез
най-новите технологии

Използвайте последните
технологии за растеж
и предимство пред
конкурентите ви

4 начина да пазите своя бизнес

с решения от Microsoft

Възможно изтичане на конфиденциална информация

Откраднат лаптоп или мобилно устройство

Защита на важната служебна информация на всички устройства чрез вградено автоматично шифроване на данните. Улеснен и защитен достъп до устройствата и информацията чрез разпознаване на лице и пръстов отпечатък.(Microsoft Windows 10) Непрекъснато обновявана защита от зловреден софтуер и 24x7 следене за инциденти.(Microsoft Office 365, Microsoft Azure) Ранно засичане на пробиви в сигурността. Защита на информацията в имейлите чрез забрана за копиране. (Microsoft Enterprise Mobility + Security

Получавате пълна защита на информацията, с която работите

Липса на достатъчен и непрекъснат архив на информацията.

Изтрити по погрешка файлове

Скалируем архив на цялата ви служебна информация на напълно защитено пространство, с възможност за бързо възстановяване и до 99 години запазване на данните за спазване на всички легални регулации.(Azure Backup) Синхронизация на всички ваши файлове на всички ваши устройства и защитен достъп до тях по всяко време, онлайн и офлайн.(Microsoft OneDrive for Business) Автоматизирано архивиране с шифроване на информацията.(Azure)

Архив на информацията, на разположение винаги когато ви трябва

Неочаквано събитие, което води до спиране на работата

Пожар, наводнение, или природно бедствие

Автоматизирано възстановяване на информацията при злополука без допълнителни разходи.(Azure Site Recovery) Защитен достъп до работната ви информация, дори когато забравите лаптопа си вкъщи.(OneDrive for Business) Защита при изгубен лаптоп чрез вградено шифроване на данните. (Windows 10 BitLocker) Дистанционно изтриване на служебната информация от мобилни устройства.(Enterprise Mobility Suite)

Възстановяване на работата за минути след злополука

Сложно и времеемка работа по спазване на нормативната уредба

Временно ползване на нелицензиран софтуер

Осигуряване на постоянна защита на информацията чрез получаване на известие при опит за изпращане на служебна информация по имейл.(Office 365 Data Loss Prevention) Използване на места за съхранение на информацията, които са сертифицирани по всички международни стандарти, сред които ISO 27001, SOC, PSI. EU Model Clauses.(Azure, Office 365)

Намаляване на рисковете от неспазване на регулациите на ЕС

Свържете се с нас