За един частен лекарски кабинет, необходимостта от спазване на нормативната уредба и сигурността на данните на пациентите са задължителна част от работата. Технологиите могат много да помогнат за управлението и разрастването на медицинската практика, но подходящата им конфигурация и ниво на сигурност е ключова.

Когато лекарите и персонала споделят служебна информация чрез Office 365, те използват вградените в него защити, отговарящи на всички европейски стандарти за защита на информацията. Например когато се изпраща лични медицински данни, Office 365 Data Loss Prevention (DLP) може да уведомява за изпращането на защитена информация.

Добрите практики задължително обхващат както стационарни компютри и лаптопи, така и мобилни устройства: смартфони и таблети, които могат да се ползват за обработка на пациентска информация при частни посещения.

Лекарите могат да си позволят предимствата на работата в облака без притеснения за информационната сигурност, защото Microsoft Azure и Office 365 са независимо сертифицирани по всички задължителни световни и европейски стандарти за медицинската дейност и защитата на пациентските данни.

За един производител с растящ бизнес е важно да осигури необходимата технологична среда за работа с голям обем данни, файлове и приложения. Важно е цялата информация да е архивирана и защитена, както и да отговаря на съществуващата нормативна уредба.

Мениджърите на компанията съхраняват файловете, с които работят, на OneDrive for Business, откъдето съдържанието се синхронизира на всички техни компютри и мобилни устройства. Цялата информация се архивира в дейта центровете на Microsoft с най-високо ниво на сигурност.

Цялата информация за технологиите и развойната дейност на компанията се съхранява и архивира в шифрован вид чрез Azure Backup, с възможност за автоматично увеличаване на пространството и пазене на данните до 99 години – всичко това на абонамент без никаква първоначална инвестиция.

За запазване на критичните за производството файлове, компанията използва автоматизирано репликиране на сървърите си в Microsoft Azure в шифрован вид. Ако се случи инцидент със сървърите, те могат бързо да се възстановят изцяло.

Евентуално спиране на работата или загуба на данни заради загубен лаптоп, или непредвидени инциденти като пожар, наводнение, или кражба, могат напълно да унищожат един малък до среден бизнес. За едно архитектурно бюро е критично да осигури възможност за възстановяване на информацията бързо и успешно при непредвиден инцидент.

За да запази важната проектна информация и професионалните приложения, инсталирани на сървъра в офиса, но без да инвестира в инфраструктура, фирмата ползва услуга за цялостно автоматично възстановяване за броени минути след непредвиден инцидент.

Архитектите и инженерите работят често и от вкъщи, или в движение – благодарение на OneDrive for Business, те могат да работят по последните версии на всички свои файлове във всеки един момент, от всяко място. Дори и когато лаптопът им не е на разположение, те могат да получат достъп до файловете от всеки компютър и всички промени да се синхронизират на лаптопа.

Когато един от строителните инженери си загубва лаптопа на летището, това не води до никакъв риск за интелектуалната собственост на фирмата,, защото информацията е шифрована с Windows BitLocker. И ако някой намери лаптопа и успее да проникне в него, няма как да получи достъп до ценните данни. Офис мениджърът изтрива дистанционно цялото съдържание на лаптопа лесно и бързо чрез Microsoft Intune. Междувременно служителят вече работи отново пълноценно на друг компютър, на който автоматично са синхронизирани всички негови файлове, настройки и приложения.